Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2015

stwierdziłam jasno i świadomie "pierdolę, piję"
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viawredna wredna
Sponsored post

June 13 2015

2865 95d8
Reposted bymigotka migotka
6787 d855
Reposted fromxalchemic xalchemic viasavor savor
7265 a5ea 500
Reposted fromaliceinweedland aliceinweedland viasavor savor
Że się przejmuję. Że się wszystkim przejmuję. Że jestem non stop przerażona tym, co mam robić. Codziennie budzę się z atakiem paniki, co mam robić. Co mam robić w życiu.
— Małgorzata Halber "najgorszy człowiek na świecie"
Pozbierać się jest dziesięć razy trudniej, niż rozsypać.
— Suzanne Collins
Reposted frominpassing inpassing viazmarznieta zmarznieta
I gdzieś w środku był ten smutek, ta wiedza, że to i tak skończy się źle. Że ten ogień was spali. Że macie w sobie za dużo prądu, że on może porazić was samych.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viawredna wredna
Jestem mistrzem chorych znajomości, których nie rozumiem.
— Ale ciągnę je mimo wszystko.
Reposted fromdespejo despejo viasavor savor
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viasavor savor
Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
— janusz leon wiśniewski
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasavor savor

June 08 2015

Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnaciol naciol viagreysanatomy greysanatomy
- teens -
Reposted fromweightless weightless
życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber - Najgorszy człowiek na świecie
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialugola lugola

June 04 2015

4067 b1dc 500
Reposted fromnacpanazyciem nacpanazyciem viaimmuff immuff
Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać.
— Maks Somow
Reposted fromrainbowside rainbowside viaimmuff immuff
I jeśli kiedykolwiek za mną zatęsknisz, to pamiętaj, ja nie uciekłam, to Ty pozwoliłeś mi odejść.
— taktaktak.
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viamarioneta marioneta

June 02 2015

0613 e6d6
Reposted bymarioneta marioneta

May 26 2015

8316 c60e
Reposted frombeatkazz beatkazz viaimmuff immuff
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...